InterGas as er et aksjeselskap som ble stiftet i nov. 2002, og hadde 3 ansatte. Siden oppstarten har oppdragsmengde økt jevnt og trutt, og i dag er vi 8 ansatte. Vi holder til Risør, der vi har kontor og verkstedlokale.

InterGas as har siden oppstarten fått en betydelig markedsandel innenfor bygging av LNG – anlegg i Norge og Skandinavia. Sammen med Chart – Ferox AS har vi montert og levert størsteparten av de LNG anlegg som er montert de siste årene.

I tillegg til dette leverer vi også tjenester ifm bygging av LPG anlegg. Arbeidsomfanget spenner fra ”Turn Key” løsninger ned til enkle montasjejobber.

InterGas as har personell med erfaring, kompetanse og gjennomføringsevne, slik at våre tjenester gjennomføres på en god og sikker måte.

Vi søker å ha tett samarbeid med vår kunder og utvikle oss i takt med kundens krav og ønsker. Vi ønsker å fremstå som en leverandør som gjør hverdagen enklere for våre kunder.