InterGas AS ser det som viktig å ha gode og langvarige relasjoner til våre kunder. Dette er noe vi kontinuerlig jobber mot, og vi føler vi har lykkes da vi opplever å ha stabile og langvarige relasjoner til vår kunder.

Nedenfor følger et utdrag av noen av våre største kunder:

 • Hafslund Fjernvarme AS
 • Statkraft Varme AS
 • Follo Fjernvarme AS
 • Skagerak Varme AS
 • Vestbase AS
 • Saga Fjordbase AS
 • Marin Harvest Fish Feed AS
 • Skanska Asfalt AS
 • Fjord Line AS
 • SKL AS (Sunnhordaland Kraftlag)
 • Chart Ferox as
 • Gasnor AS
 • Skangass AS
 • Barents NaturGass AS
 • Skagerak Naturgass AS
 • Naturgass Møre AS
 • Hydro Aluminium AS
 • Borregård AS