Stiftet 2014

InterGas Solutions AS

Intergas Solutions AS

Om oss

InterGas Solutions AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 2014, som skal levere kontrollsystem, PLS programmering, serverbasert driftsovervåking, samt service og vedlikehold på dette.

Dette er produkter og tjenester som tidligere var inn under InterGas as, men som nå er flyttet over i InterGas Solutions as.

InterGas as og InterGas Solutions as jobber tett sammen for å løse oppgavene i fellesskap, slik at kunde mer eller mindre opplever oss som en aktør. InterGas Solutions as har kontorfellesskap med InterGas as.

InterGas Solutions as har personell med erfaring, kompetanse og gjennomføringsevne, slik at våre tjenester gjennomføres på en god og sikker måte.
Vi søker å ha tett samarbeid med vår kunder og utvikle oss i takt med kundens krav og ønsker. Vi ønsker å fremstå som en leverandør som gjøre hverdagen enklere for våre kunder

Produkter og tjenester

InterGas Solutions AS kan levere følgende produkter og tjenester

PRODUKTER OG TJENESTER

InterGas Solutions as kan levere følgende produkter og tjenester.

 • Kontrollsystemer
 • Styreskap
 • Visualisering av SCADA systemer
 • Serverbasert driftsovervåking (Remote)
 • SIGTTO løsninger
 • SIL klassifiserte kretser og systemer
 • PLS programmering
 • Kalibrering målere
 • Service og vedlikehold på kontrollsystemer og feltutstyr
 • Service og vedlikehold el-systemer LNG trailer
 • Prosjektering av kontrollsystemer
 • Tegning

KUNDER

InterGas Solutions as ser det som viktig å ha gode og langvarige relasjonen til våre kunder. Dette er noe vi kontinuerlig jobber mot, og vi føler vi har lykkes da vi opplever at vi har stabile og langvarige relasjoner til vår kunder.

Nedenfor følger et utdrag av noen av våre største kunder:

 • Chart Ferox as
 • Skangass AS
 • Barents NaturGass AS
 • Skagerak Naturgass AS
 • Naturgass Møre AS
 • Borregård AS
 • Hafslund Fjernvarme AS
 • Vestbase AS
 • Saga Fjordbase AS
 • Marin Harvest Fish Feed AS
 • SKL AS (Sunnhordaland Kraftlag)
 • Fjord Line AS
 • Stockholm Gas AB
 • Norgips AS

Referanseliste kan oversendes på forespørsel.

Noen av våre kunder

(+47) 37 15 55 30

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for henvendelser vedr:

Salg, prisforespørsel og prosjekter

Jan Beranek – Prosjektleder / ingeniør:

+47 47 46 97 36 / jan.beranek@intergas.no

Jacob Stebekk – Salg:

+47 95 25 55 01 / jacob.stebekk@intergas.no

Arne Kai Stiansen – Daglig leder:

+47 95 87 59 50 / arne.kai.stiansen@intergas.no

Design og utvikling: Geekr

© 2024 Intergas. All rights reserved.