Produkter og tjenester

InterGas AS kan levere følgende produkter og tjenester

 • Butan anlegg – prosjektering og bygging
 • Propan anlegg – prosjektering og bygging
 • (LNG) Naturgass anlegg  – prosjektering og bygging
 • Distribusjonsledning – utført i PE eller syrefast/rustfritt materiale
 • Dokumentasjon ihht lover og forskrifter ifm gassanlegg
 • Måle- og reguleringsstasjoner
 • LPG tanker, nedgravd og overgrunn
 • Fordamper til LPG og LNG
 • Trykkregulatorer, Oljeutskiller, ventiler både til LPG og LNG
 • Prosjektering
 • Søknader inkludert risikovurdering
 • Akkreditert systematisk tilstandskontroll
 • Årlig ettersyn gassanlegg

 

 • Drifts/service og vedlikeholdstjenester stasjonære gassanlegg
 • Service og vedlikeholdstjenester transport tanker (Semitraller og lastebil)
  • Vakuumservice (vakuummåling, lekkasjesøk og revakuumering)
  • Løpende vedlikehold av ventiler og utstyr.
 • Katodisk korrosjonsvern (påtrykt spenning)
  • Installasjon og igangkjøring
  • Kontroll og oppfølging
 • Sveising av syrefast og rustfritt
 • Turn Key leveranser kan tilbys ved behov

Tegning

 • P&ID tegninger
 • Situasjonsplaner
 • Områdeklassifisering
 • Sikkerhets og beredskaps tegninger
 • Detalj tegninger

Kontroll av LPG tanker

 • Rutinemessig kontroll
 • Periodisk kontroll
 • Rekvailfisering

I tillegg har vi samarbeidspartnere som gjør oss i stand til å tilby følgende tjenester:

 • Elektromontasje

Noen av våre kunder

(+47) 37 15 55 30

Om oss

InterGas as er et aksjeselskap som ble stiftet i nov. 2002, og hadde 3 ansatte. Siden oppstarten har oppdragsmengde økt jevnt og trutt, og i dag er vi 8 ansatte. Vi holder til Risør, der vi har kontor og verkstedlokale.

Design og utvikling: Geekr

© 2024 Intergas. All rights reserved.